O projektu

Kampaň je součástí projektu Právem proti předsudkům, v jehož rámci se snažíme zlepšovat ochranu obětí předsudečného násilí. Na základě mnoha propojených a na sebe navazujících aktivit se snažíme o navržení systémové právní úpravy, která by posílila postavení a ochranu obětí předsudečného násilí v trestním řízení. Do celého procesu zapojujeme skupiny ohrožené tímto typem násilí, zejména z řad LGBT+ lidí a lidí se zdravotním postižením. Během projektu chceme zviditelnit práva a potřeby obětí předsudečného násilí, ovlivnit obecnou praxi orgánů činných v trestním řízení strategickou litigací, získat podporu z řad ohrožených skupin, konkrétně LGBTQ+ lidí a lidí se zdravotním postižením, a prosadit hmotněprávní ochranu těchto skupin v trestním řízení.

Naším partnerem v projektu je Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Kontaktujte nás

Kampaň vznikla díky

Nadace OSF

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kampaň dále podpořili

  • T-Mobile
  • Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  • ArtAgent