Podepište otevřenou výzvu a pomozte opravit chybu v zákoně

Vážený pane premiére, 
Vážený pane ministře spravedlnosti, 

obracíme se na Vás s prosbou o přijetí konkrétních legislativních kroků směřujících k narovnání právní ochrany před předsudečným jednáním. Velmi nám jako obyvatelům České republiky leží na srdci nedostatečná a nerovná ochrana lidí před násilím z důvodu nezměnitelné identity. 

Věříme, že naše zákony by měly chránit všechny lidi bez rozdílu. V současné době tomu tak není. 

Před předsudečným násilím české trestní právo chrání jen některé skupiny, a to lidi napadené pro jejich rasu, národnost, etnicitu, náboženské přesvědčení a politické přesvědčení. Lidem napadeným pro jejich zdravotní postižení, zdravotní stav, sexuální orientaci, pohlaví nebo věk trestní zákoník ochranu neposkytuje. Tuto nerovnost je třeba odstranit, a zajistit tak všem lidem ohroženým předsudečným násilím rovný přístup ke spravedlnosti. 

Nutnost novelizace trestního zákoníku opíráme o následující argumenty.

Právě ty skupiny lidí, které trestní právo nechrání, patří k nejohroženějším skupinám. Jak dokládají výzkumy, víc než polovina lidí se zdravotním postižením se v průběhu života setkala s předsudečným násilím. Stejně tak v případě LGBT+ lidí. Setrvale stoupají útoky na ženy z důvodu jejich pohlaví. Předsudečné násilí se v současné době bezprostředně týká stovek tisíc lidí.

Rasistické útoky a útoky homofobní, transfobní nebo vedené kvůli předsudkům vůči lidem se zdravotním postižením jsou v základu totožné – vždy se jedná o útok na nezměnitelnou, niternou součást lidské identity, který nedopadá jen na konkrétní oběť, ale i na všechny nositele té napadené charakteristiky a jsou v rozporu s principy demokratického právního státu.

Ochrana skupin ohrožených předsudečným násilím patří k české právní tradici – v našem právním řádě je zakotvena už od roku 1923. Tuto 100 let starou právní úpravu je nyní třeba novelizovat a chráněné skupiny rozšířit. Česká republika je jednou z posledních evropských zemí, která lidi napadené kvůli zdravotnímu postižení, sexuální orientaci nebo pohlaví nechrání.

Nedostatek trestní ochrany vytváří též napětí uvnitř právního řádu jako celku. Již nyní totiž zákon o některých přestupcích rozpoznává širší okruh chráněných charakteristik než trestní zákoník. Znamená to, že paradoxně norma chránící před méně závažným násilím, poskytuje ochranu širší skupině osob, než norma chránící před závažnějšími formami násilí. 

Požadujeme narovnání ochrany všech skupin ohrožených předsudečným násilím, a to prostřednictvím novelizace trestního zákoníku.

Konkrétní právní řešení

1) Do výkladových ustanovení trestního zákoníku (hlava VIII.) zavést legislativní zkratku definující předsudečný motiv jako motiv, kdy pachatel 

způsobí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, věk, zdravotní postižení, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho rodinný stav, (totožná dikce jako v zákoně o některých přestupcích),

2) Novelizovat stávající kvalifikované skutkové podstaty (vražda, ublížení na zdraví, zbavení osobní svobody, vydírání, poškození cizí věci a další) o komplexní předsudečný motiv,

3) Novelizovat další skutkové podstaty, které to vyžadují (výtržnictví, znásilnění, sexuální nátlak, útisk, obecné ohrožení, týrání osoby svěřené osoby a další)

Novelizovat trestní zákoník je nutné neprodleně, jedině tak zajistíme přístup ke spravedlnosti všem obětem předsudečného násilí. Prosíme začněte jednat!

Zobrazit více Zobrazit méně

Pokud se chcete i Vy osobně, nebo Vaše organizace připojit podpisem k otevřené výzvě, vyplňte prosím formulář

Vaše jméno:*
Vaše příjmení:*
Organizace:
Váš email:*
Váš email:*
Nesouhlasím s uvedením jména, příjmení a názvu organizace pod formulářem
Přeji si být informován o postupu v nápravě chyby v zákoně

Otevřenou výzvu již podepsali

Jméno Příjmení Společnost
Daniel Závorka z.d@outlook.cz
Nicholas Ryan Daniels
Mahan Hulagu Esfahani
Maryna Timashova
Martin Roth MPSV ČR
Martin Wencl
Iaroslav Tsanov
Milan Maček
Ondřej Kožušník Bears of Ostrava z. s.
Klara Vlková
Lucie Hajduová
Dora Fišer
Marian Vorel
Anim Aeon
Kseniia Orlova
Patricie Emma Bajcsy
Kateřina Komorousová
Vojtěch Rajkovič
Zuzana Filípková
Anna Imbert Štulc
Michal Hoňka
Kateřina Pospíchalová Pavlov
Tereza Skoumalová
Kryštof Hes
Aleš Roušal
Kristýna Dočekalová
Riley Kaderů
Vojtěch Cafourek
Zuzana Žabecká
Anita Ráslová
Dana Hradcová
Jaroslav Šustr
Eliška Bubnová
Zuzana Štěpančíková
Šárka Blažková -
Martin Malý
Barbora Hanzelínová
Daniela Hořejší
Vít Belant
Šimon Větrovec
Michal Kurz
Sydney Vítků
Sára Piskořová
Světlana Kadlecová QueerPbram
Josef Jaroslav Šolín
Denisa Matoušková
Hana Pfeilerová
Martin Novotný
Irena Mařincová
Oskar Koukola
David Hausman
Simona Harvišová
Dominik David FSS MUNI
Helga Brandtl
Ondřej Kolafa
Monika Šormová
Radek Hubert Pátek
Martin Wolf
Pavel Hrubeš
Irena Kasalová
Michaela Frdlíková Portus Praha, z.ú.
Petr Nemec
Vít Břicháček
Renata Dostalova
Renata Dostalova
Jakub Jaborník -
Natalie Sheetyová
Dominika Křížová
Monika Pešková
Jozef Gréč
Petra Vlachová
Nela Pietrová
Michaela Hostová
Blanka Kmentová
Olga Smolová
Renáta Froschová
Jan Štěpán
Pavla Žabková
Tomáš Svoboda
Víťa Saganů Saganů
Karolína Goliášová
Eliška Polejová Polejová
Zdeněk Janičo Cavejilestar Jaroměř
Soňa Pospíšilová
Andrea Lenkeyová
Nikolina Gracanin Gracanin
Petr Švec
Zuzana Robová
Johanna Pelánová
Marie Mislerová
Romana Macháčková Macháčková
Alexandra Klozová
Nikola Pazderková
Patrik Machura
Ondřej Untermuller
Ivana Jirková Jirková
Anna Vernerová
Kateřina Rathová
Paulína Malá
Adéla Žabková
Lukáš Resl
Lukáš Prchal
Lena Bulantová Bulantová
Gabriela Zbořilová
Tereza Navratilova
Marcela Novackova
Michaela Daňková LPG Čerpací Stanice
Lucie Janoušková
Blanka Ďurošková
Štěpánka Hovorková
Renata Bacilkova Bacilkova
Jakub Rolc
Nikola Kohlmünzerová
Petr Hanuš Hanuš
Lukáš Balonek
David Jorda
Radim Klíma
Veronika Feiková
Markéta Švajcrova Švajcrova
Katarína Krajčovičová Krajčovičová
Adéla Kličková Kličková
Lada Forstová
Iveta Plechová Plechová
Ladislav Prusenovský
Pavlína Gjurič
Pavlína Gjurič
Věra Mikušová Mikušová Soucitný Svět z.s.
Kristýna Borovičková
Marek Šabo
Sandra Střížová
Alice Grácová
Helena Pokorná
Anna Musilová
Martina Šimková
Martina Drevnakova
Marcel Slovák
Ondřej Švásta
Václav Kolínský Kolínský
Petr Dokoupil Dokoupil
Petr Konečný Piráti
Alena Truhlářová Truhlářová
Zdenka Zampachova
Zdeňka Marešová
Lenka Burkowiczová
Jakub Gronych Gronych
Marie Neumannová
Pavel Tomešek mefistofeles6@seznam.cz
Pavel Tomešek mefistofeles6@seznam.cz
Luboš Hrdina Hrdina
Martin Starostka
Dominik Klusák
Eliška Kyselová
Miroslav Beránek
Randy Novak
Eva Jehličková
Tomáš Derner
Martina Macečková
Eliška Vondráková
Jana Hladká
Daniel Flek
Martina Polťáková
Brůžková Brůžková
Martina Kratochvílová
Lucie Stáňová Stáňová
Petr Štípek Štípek
Petra Jerie
Hana Soudková
Anna Vartová
Anna Vartová
Michala Nořinská
Jaroslava Shata
Maketa Štumpfova
Pavlína Smékalová
Denisa Mandokova
Johana Zajícová
Kateřina Zechmeisterová
Nikola Zemanová Zemanová Rubikon centrum
Nikola Zemanová Zemanová Rubikon centrum
Jitka Havlíčková
Lucie Ovčinikov
Iveta Štastna Štastna
Zuzana Procházková
František Kotačka
Iveta Haňavcová
Nikola Ryšková
Halka Volkmanová Volkmanová
Veronika Nálevková
Iveta Pejšová
Iveta Pejšová
Iveta Pejšová
Klára Primasová
Leontina Pasková
Johana Valtrová
Klára Čejková Čejková Street Program Auritus
Alexandra Rázková
Lucie Novotná Raven.Sinned@gmail.com
Alena Nováková
Petr Ptáček
Petr Ptáček
Barbora Hlavicová
Lenka Stumperová Lenka.Stumperova@seznam.cz
Jana Kučerová Jsem proti týrání
Anna Hladká
Barbora Bezoušková
Kristina Polomská
Miroslava Karaczonyová
Michaela Plešková
Pavel Krupař
Tereza Švelchová
Jiřina Šlahorková
Květa Bruckdorferova1 Bruckdorferova1
Olga Huříková
Aneta Zvolánková
Stanislava Zoserová
Kristýna Koprdová Koprdová
Dalibor Dvořáček
Maryana Lukach
Lucie Eliášová
Iveta Plechová Plechová
Iveta Šugárová
Ondřej Pecka
Žigova Lucie Lucie
Markéta Zavřelová
Julie Duffková
Zdeněk Málek
jakub wittmann
Ludmila Kuzmová
Veronika Kučerová
Klára Výsmeková
Robert Kratochvíl
Robert Kratochvíl
Barbora Jandová
Martina Cahová Cahová
Anna Bukačová
Jarmila Káparová
Simona Chromá
Lukáš Dvořák
Lukáš Gažík
Tomáš Hladký
Erika Nagyová
Michal Miňovský
Alena Mokra
Jana Chrástková
Helena Zemančíková
Peter Szabo
Alexandr Vicena
Milada Šibrová
Petra Kamlachová
Martin Zelenka ČSOB a.s.
Marcela Holzerová
Dagmar Hanzlíková Hanzlíková
Jan Mazanek
Kai Hovorka
Kristýna Karičková
Kristýna Karičková
Iveta Kowolová
Adam Petričák
Petra Novotná
David Lukeš Centrum Paraple
Michal Kudera
Jakub Trembecky
Gabriela Janů
Marie Janů
Radim Petričák Petričák
Miroslava Janušková Janušková
Michal Novotný
Anna Šmolíková
Marie Balážová Balážová
Martina Konopiská Soukromá
Barbora Skřečková
Elisabet Sytilina
Anna Kuchařová
marek soukup
Kristýna Kloudová
Doubravka Klementová
Eva Jacková
Marie Kavanova Kavanova
Vladimír Černý
Tereza Kortanová
Lucie Baránková
Marie Šnejdarová
Jan Čermák
Zuzana Paseková
Manuela Haug proFem
Silvie Ledinská
Eva Klementová
Pavla Smolnikova Smolnikova
Jakub Janoš
Petra Mühlfeitová Mühlfeitová
Jaroslav Zich
Petra Kalinová
Kristýna Hrušková
Jakub Václavovič
Anna Sýkorová
Alena Fiedlerová
Richard Rendek
Anna Veskrnova Veskrnova
Renata Šolcová
Nikola Dojcsánová
Adéla Špaljová Špaljová
Adéla Špaljová Špaljová
Hana Kušiaková Kušiaková Hana
Milan Zbranek Zbranek
Šárka Panenková
Barbora Zalewska Zalewska
Gabriela Jechová Jechová
Gabriela Jechová Jechová
Hana Hofer
Radim Kutěj
Andrea Kaiprová
Eliška Majdlochová
Lucie Šebková
Zuzana Hájková Hájková
Radka Adámková Adámková
Martin Pustelník VS ČR
Jaroslava Vokounová
Emílie Silovská
Katerina Vondrakova Vondrakova
Barbora Greplová
Lucie Najmanova Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Michal Kolář
Jakub Jarý
Kateřina Vaňkátová Vaňkátová
Antonín Teichmann
David Ročeň Ročeň David Ročeň
Michaela Chaloupková
Natalie Kollegova
Michal Sláma
Lucie Chlumská
Ema Němcová
Ladislav Kuch
Veronika Klánská Káňová
Hana Stelzerova
Vaclav Hudec
Honzina MAAGOVÁ
Michaela Arand
Karolína Dudková
Dora Čertnerová
Hana Nováková
Lydia Blumensteinova
Gabriela Skulová
Gabriela Grossmannová
Vojtěch Maryška
Veronika Trnková
Aneta Stuchlikova
Karolína Sojková
Lenka Ouřadníková
Adéla Paulová Paulová
Katarína Petreková
Petr Bednář
Václav Kučírek
Renata Hošková
Kateřina Chourová
Mária Slaničanová Slaničanová
Adéla Mašková
Barbora Opletalova Opletalova
Patrik Bednář
Jan Vegner
Petra Kaulová Kaulová
Bary Vaněk
Zdeňka Blažková
Radka Linková
Hana Aliová Aliová
Vlasta Tichá
Erika Šikulová
Matěj Sobota
Aneta Šmorová
Matěj Kučera
Zuzana Havličková
Alena Nováková
Ladislav Paseka
Marek Michelle Martinez
Lenka Dvorakova Dvorakova
Tomáš Hladký
Tomáš Hladký
Adéla Maroušková Maroušková
Barbora Hubená
Michaela Celnarová
Jan Andrle Andrle
Jitka Kotrbatá
Drahomíra Slámová
Tereza Nováková
Lukáš Samuel Šnobl
Daniel Devereaux
Petr Heinzl Krajská zdravotní a.s.
Adéla Stopka
Podhajský Jiří
Zdeněk Anděl
Lucie Loyová
Marie Binar
Vojtěch Zemánek
Denis Rychtar MS Piráti ValMez
Kai Borys Borys
Kristián Marcel Jedelský
Martin Šimek
Ivo Králík
Petra Fujová
Eliška Dvořáková Svátková
Hana Malinová ROZKOŠ bez RIZIKA
Veronika Steinová
Magdalena Ševčíková
Kristína Žulkovská
Barbora Bocková
Štěpánka Majerčinová Majerčinová
Veronika Košková
Lukáš Hach
Lenka Godycká
Sára Šimková
Gabriela Matýsková
Marin Mikšů
Ema Nevřelová
Ivana Kozáková
Jana Nováková
Monika Langhammerová Langhammerová
Olga Pek Jako doma - Homelike o.p.s.
Jan Witek Witek
Lee Pauler
Dominik Schneider
Tereza Michálková
Tereza Filipová
Romana Susova
Mariana Zavadil
Jana Plutová
Martin Kostřica
Zuzana Franková
Peggy Wood
Eva Hrušková
Zuzana Vopičková
Lucie Patočková
Zuzana Kawuloková
Tomáš Janáček
Jan Klocperk
Petra Bailová
Kristyna Burdychova Burdychova
Anna Skřečková
Valerie Štětková
Vendula Woźniak Poncova
Ondřej Dvořák
Marie Proboštová
Lucie Seidlová
Monika Kluzová Kluzová
Šimon Kadlčák ArtMap, Dům umění města Brna, Zaazrak|Dornych
Adéla LABUŤ adelakolarova@seznam.cz
jana heinova
Klára Felkelová
Julie Mahler Waldová Mahler Waldová
Vendula Švarcová Heterosexual
Vendula Švarcová Heterosexual
Tereza Heroldová Heroldová
Eva Lukášová
Martin Vopalecký
Otakar Vavřina
Antonín Hoffmann
Zdeňka Macíková
Johana Peroutová
Jana Nováková
Vlasta Tichá
Iveta Grygarčikova
Michaela Teličková
Robin Kabát
Milan Sobota
Lucie Vepřovská
Andrea Váchová
Michal Richtar
Ondřej Kaška
Marcela Niesnerová Niesnerová
Magdalena Dvořáková Dvořáková
Jaroslav Louma
Jakub Tuček
Andrej Goldmann
David Janos
Dominika Benešová safe space, feministický kolektiv UK
Matěj Garbolinský
Pavel Jarab
Michal Janeček
Abigail Chvojková
Kristýna Antošová
Matouš Heller
Michal Tupec
Kristýna Obrdlíková
Romana ŽIŽKOVÁ ŽIŽKOVÁ
Hamerníková Zuzanka Zuzanka
Ivana Svobodová
Klára Jandová
Eva Dudová Přestupní stanice
Marketa Sybalová
Michaela Nepejchalová
Marian Kramařík Prague Pride z.s.
Pavla Nazarská
Jan Rejzek
Adéla Horáková Jsme fér
Barbora Dohnalová
Matty Hovorka
Veronika Palmová
Františka Andršová
jana němcová
Tereza Malá
Markéta Puchoňová
Kristína Podhorská
Roman Hertel
Marie Marešová
Jakub Jeřábek
Kateřina Kolářová
Pavel Krystek
Filip Löbel
Pavel Krystek Krav Maga Academy Plzeňský kraj, z. s.
Nikola Šlapková
Ondřej Vlach
Kateřina Chroustová
Veronika Tirpáková
Tereza Mičánková
Petra Povolná
Lucie Fedunec
Lucie Fedunec
Petra Štarmanová
Kristýna Nohejlová
Alice Němcová
Alena Štantejska Štantejska
Miroslav Ševčík
Hana Ptaškova Ptaškova
Jan Mareš
Jan Kapic
Inna Ruda
Jan Kapic
Pavlína Müllerová
Matouš Cahák
Alena Antalová
Ondřej Janošov
Tatiana Vlčková
Zuzana Voleková
Adéla Pavlasová
Pavel Rybka -
Martin Búřil
Antonie Fendrych Fendrych SWAP - Chotěboř
Antonie Fendrych Fendrych SWAP - Chotěboř
Petra Polívková
Alžběta Zilvarová
Tereza Hrušková
Tomáš Vohnout
Miroslav Šenkýř Šenkýř
Tomáš Hladký Gay
Michal Jančík
Elisabet Sytilina
Milan Kučera Kučera
Marie Stará
Miloslav Pressl
Veronika Šotolová
Nikola Sedláčková
Leoš Vodica
Tereza Křičková
Petra Schultze
Michaela Koutná
Sarka Balgova
Bea Dolbova
Martina Včalová
Lucie Gregorová
Marie Máslová
Lenka Valková
Martina Ukaj
Kateřina Vrabcová
Hynek Uher
Josef ŠIMON
Milena Pelinkova
Iva Trantinová
Mikoláš Koutný
Linda Jandová
Stanislav Ploc
Jiří Kraus
stanislav vlček
Kamil Podhorný podhorny.cz
Jana Hrnčířová Hrnčířová
Radek Tihon
Radek Tihon
Radek Tihon
Petr Brož
Magdalena Techetová
Zdeněk Janičo Spolek dobrých lidí
Tereza Pöthe
Michaela Zíková
Vladimir Vondracek
Ema Rónová
Petra Kozáková
Eva Sekerková
Alexandra Kottová Kottová
Alexandra Kottová Kottová
Iveta Krajčírová
Petra Lelovičová
Sylvie Wittmannová Bejt Simcha, česká komunita reformního judaismu
Iva Mudrychová
Soňa Mikulová Bittnerová
Jan Pospíchal
Jan Česnek
Martin Ocelák
Barbora Ihnátová
Ludvík Uhrovič
Jan Macháň
Veronika Kratochvilová
Ondřej Sýkora
Tomáš Ouředník
Monika Kurková
Kristyna Burdychova Burdychova
Zuzana Křenková
Tereza Havrdová
Marie-Magdalena Bajcurová
Libor Kukal
Jana Svacinova
Ondřej Chromý
Max Kubů
Zdeněk Lochovský
Kateřina Cermanová
Hana Svačinová Svačinová
Aleš Bláha
Matěj Jochman
Martina Nováková
Jana Heshur
Radomír Valeš
Zuzana Lišková
Daniela Frycova
Martina Dušková
Pavel Řezáč
Anna Vernerová
Helena Etčerová
Jana Ptáčková
Tereza Blailová
Gabriela Farkašová
Vít Sedlák
Michaela Radová
Hanka Málková
Jana Kroupová
Eliška Novotná
Helena Továrková
Silvie Šejnová
Petr Kučera
Jakub Ježek
Eliška Šťastná
Zdeněk Polách
Dávid Šima
Alan Mynář
Vendula Machů
Martina Kropáčková
Lucie Bregantová Lucie Bregantová
Miroslav Bureš Bureš
Ivo Skopal Zelení
Jiří Svoboda
Tereza Uličná
Petra Kozáková Kozáková
Kristýna Mašková
David Holeš
Tadeáš Hapal
Tereza Rejzková
Angela Vitas
Eva Sobotková
Jáchym Sýkora
Barbora Lungová
Sandra Krobová
Ludmila Šťovíčková
Martin Marinov
Tereza Bláhová
Záviš Šuman FF UK
Daniel Kajpr
Jan Korda
Kristýna Pešáková
Marta Tomanová
Adéla Řeháková
Eva Machajdíková
Petr Endl
Iveta Isbister
Veronika Krejcárková
Tereza Pecharová
Tadeáš Novák
Jakub Kapic
Karel Šolc
Martin Rotter
Ivana Brodská
Jana Julie HAUGWITZOVÁ
Patrice Pokorných
Daniel Tůma
Michala Přibylová
Kristýna Měšťanová Měšťanová
Petra Vackova Vackova
Jana Sabanošová
Markéta Pohořelá
Amal Shemsová
Hana Matoušková Matoušková
Pavel Mazálek
Šárka Holakovská
Tereza Formánková
Lucie Wolfová
Eliška Nozarová Marvanová Nozarová Marvanová
Michaela Kopecká Kopecká
Jan Šeřík In IUSTITIA, o. p. s.
Vladimír Bajer
Pavel Kurfürst Lékařská fakulta Univerzity Palackého
Vlastimil František Pavlů
Martin Adamjak
Kryštof Kaňok
Daniel Šmejkal
Michal Jurásek
Markéta Randová
Adam Bílek
Martin Matura
Zdeněk Vesecký
Petra Kojdová
Hana Koutná
Filip Soukup
Hana Novotná
Nikola Bednaříková
Alice Baumruková Kotylová
Kryštof Vaněk
Veronika Hřibová
Martina Tjunikovová
Jakub Hoppan
Adéla Šterberová
Vanda Rožková
Maty Mrázek
Lucie Zelená
Marcela Pešková
Veronika Kořistková
Eva Mabbettová
Barbora Kalousková
Kristýna Šandová
Jan David Reitschläger
Ivana Gerik
Nina Schautová
Zuzana Holečková
Norbert Peticky @ema_ma_taty
Michal Rachůnek
Tobiáš Zíka
Jana Kuchařová
Alžběta Fialová
Kristyna Víchová
Barbora Matulová
Tereza Hrdinková
Alice Frischová Frischová
Jan Pešán
Samuel Ďuriš
Anežka Vrbovcová
Pavel Lukáš
Barbora Zlochová
Daniel Nedvěd
Martin Sangodare Sangodare
Miroslava Drozdová
Zuzana Doležalová
Tomas Klouda
Eliška Slavatová
Libor Jelínek
Filip Ranoš
Olga Słowik
Pavla Neuwirthová
Nikola Marešová
Pavel Křivohlavý
Tereza Hutařová
Tereza Prochazkova PRIMEROS s.r.o.
Magda Šplíchalová
Ondřej Vaněk
Kamila Nováková
Samuel Knushi
Lucie Fílová
Barbora Fuchsová
Jan Procházka
Štěpánka Kaufmanová 0
Olga Hamrikova
Laura Lenkeyová
Helena Kučerová Helena Kučerová
Petr Dolejší
Nikola Kochaníčková
Karolína Vítečková
Andrea Kolínová
Tereza Hladká
Martina Mašková
Jana Valdrová
Eliška Zoubková
William Steers
Marek Tobolka
Valentýna Vlasjuková
Pavel Kilian Nemocnice
Tereza Netřebová
Martin Dobíšek
Eliška Radoušová
Jan Chytrý
Jana Kundertova
Jana Kundertova
Jan Libich
Josef Michael Haupt
Helena Lněničková
Markéta Chrástková
Petr Zimmerman
Denisa Jelínková
Dana Zmátlíková
Vojtěch Červeňák 22
Kateřina Křížková
Martina Zmijarová
Lenka Dědková MAsarykova univerzita
Lukáš Chvíla
Marius Corradini
Filip Šille
Magda Hazi
Evi Sasínek
Anna Bobreková
Jan Vondrák
Barbora Bártová
Tomáš Németh
Kseniia Orlova
Daniela Orlando
Jana Rosůlková
Lubomír Hoda
David Sikora
Kristína Martišková
Nicolas Touache
Kristián Sušer Mladé Pirátstvo
Vanesa Nguyenová
Přemysl Martinec
Pavlína Vítková
Gabriela Plchotová
Julie Špinka
Jan Valtr
Kateřina Velínská
Karolína Pospíchalová
Žofie Helfertová
Andrea Krajčovičová
Julie Bartošiců
Barbora Bártová
Michael Rychtář
Adriana Šujanová
Jan Schauta
Andrea Lenkeyová
Milan Hluchý
Szabó Lilla
Alena Pravdová
Kateřina Fialová
Aleš Klusáček
Pavel Müller
Jakub Uhlíř
Jan Nedved
Tom Jankovec
David Žofka
LEOPOLD BARTOŠ důchodce
Marianna Gondárová
Jinřiška Waňková
Jan Škrdleta
Tereza Barteková
Veronika Moravanská
PAVEL CABAL
Alena Hrnčířová
Petr Schuster
Pavel Dominik Hajda
Gabriela Votavova
Simona Mazanová
Barbora Bártová
Jan Pavlů
Hana Amentová
Johana Abigail Kužílková
Jakub Pilař
Kamila Votočková
Kateřina Mišovičová
Lucky Prchal
Elsa Alexiane Bauduin
Veronika Bloudková
Gabriela Flašarová
Tomas Gold
Jan Havel
Kristýna Pekárková
Ondřej Dudák
Petr Šupa
Adéla Cejpková
Jozef Krššák
Tomáš Faltín
Kateřina Saparová
Matej Farkas
Miloslava Sliacká
Rachel Mikos
Hana Zoor Svačinková
Klára Pešková
matouš hutník
Martin Varga
Berenika Králová
Tereza Kašparová
Hana Jouklová
Martina Holeková
Katarína Grešová
Sabina Šubová
Lucie Pavlová
Miloš Hlávka
Nikola Majcherová
Andrea Pecha
Jana Greifová
Štěpánka Pokorná
Nikola Vítová
Adriana Málková
Kristina Anna Vyletová
Anna Václavíková
Jana Slováčková
Vojtěch Fryblík
Adriana Málková
Bohumil Blecha
Oldřich Mikula
JIRI ŽEJDLIK
David Bartoš
Martin Hovancik
Michaela Žekovová
Markéta Taussiková
Katarina Mittakova
Maud Kotasová
Vendula Jíšová
Eva Štěpánková
Martin Tharp
Tomáš Beneš
Martin Polák
Anna Kapustová
Hana Mazancová
Michal Rett
Anna Tabaskova
Kateřina Studená
Lukáš Pospíšil
Andrej Polák
Petra Bukačová
Vilem Bendl Deloitte Advisory s.r.o.
Ema Cehelska
Jan Kašpárek
Anastázie Bendová
Anna Strichová
Magda Faltová Sdružení pro integraci a migraci
Adéla Malinková
Markéta Pirošuková
Tereza Rebcová
Daniel Veškrna
Adam Novák
Josef Datel
Jakub Tuháček
Adam Karas
Nico Vršťalů
Martin Pelikán
Petr Machovec
Radka Kůrková
Peter Pikna
Lenka Bittmannová NAUTIS, z.ú.
Martin Hejtmanek
Karolína Vychroňová
Lukáš Kudláček
Martin Pavlišta
Pavel Hozák Global Services & Assistance, s.r.o.
Lucie Klímová
Martin Trbola
Prokop Šebela
Alžběta Žilková
Tereza Veselá
Dr Lucie Fremlova
Jakub Šén
Zuzana Svobodová
Ivana Židková
Marek Suchomel
Richard Rodák
Michal Stjažkin
Antonín Semerád
Štěpán Hejzlar NAUTIS
Patrik Peterka
Lukáš Koutecký
Gabriela Janoušková
Petr Janďourek
Teo Hrubý
Patrik Peterka
Nikola Šlapková
Ivan Bohuňovský eSmokey
Matěj Nárožný Nárožný Zelení
Daniela Klimešová
Marta Slaninková
Tereza Sloupová
Jiřina Polâková
Rostislav Čížek
Michal Tůma
Karel Mužík
Kristýna Dočekalová
Eva Pacovská
Jiří Procházka Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje
Marie Koval Gender Studies, o.p.s.
Gabriela Košťál
Ondrej Vykydal
Tereza Ondřejčková
Michal Jiřička OSVČ
Nikol Burešovâ
Michal Mareš
ROMAN HLAVÁČEK
Soňa Schneiderová Pet Heroes z.s.
Pavlína Antošová
Lucie Vernerová
Pavlína Antošová
Petra Hejralová
Petra Macherová
Magdalena Duspivová
Marek Ziska
Karolína Filipi
Johana Pirošuková
Miro Šifra
Vendula Heřmanská
Eva. Goldová MUDr
Anna Zušťáková
Adéla Francová
Barbora Bártová
Alexandra Václavíková
Marketa Duchkova
Lan Phuong Pham
Antonín Šimon
Irena Červenková
Kateřina Dibitanzlová
Matěj Rosol
André Lhotský
Vendula Safrankova
Pavel Smidmajer
Adam Jareš
Lucie Rychlá
Lucie Augustinová
Vendula Fabiánová
Jiří Ludvar
Radka Benešová
Šárka Adamová
Martina Čápová
Jana Polášková
Kristyna Pavlátová
Petr Cibulka After Russia
Monika Malá
Veronika Kudláčková Psotková Fyzická osoba
Danny Davidů
Aneta Kovaříčková
Miroslav Březík
Kryštof Ježek
Radek Kříček
Klaudia Wałachová
Jindra Riley
Eliska Jenikova
Tomáš Kubíček
Barbora Motlová
Veronika Dundová
Anna Haasová
Barbora Kosterhonová
Pavel Coufal
Jaroslav Kocurek
Jitka Štorková
Matěj Kroupa
Michaela Macourková
Ondřej Trhoň
Štěpánka Tušlová
Vilém Novohradský
Linda Havlová
František Baďura
Jiří Okoš
Ondřej Dušek
Gabriela Dedkova
Šárka Hlaváčková
Dominika Šmidová
Ludmila Šebelová
Alexa Preclíková
Edvard Rejthar
Jáchym Pavlík
Tadeáš Pánek
Martin Janík
Oliver Šmíd
Viky Šuterů
Marco Tálský
Václav Sobíšek
Tomáš Stopka
Andrea Krajíčková
Josef Malík
Karla Pohlová
Hana Zoubková
Veronika Táborská
Markéta Krajhanzlová
Klára Šebestová
Martin Nováček
Zuzana Bartoňová
Martin Šachar Elis
Marek Slezáček
Tomáš Koten
Ivana Vostrovská
Karolina Cermanova
Nikola Hrnčír Volt
Aleš Kovářík
Jitka Cachia
Lucie Krajčiříková
Klára Bača Longauer
Ivana Gabalova
Václav Šeda
Lucie Čertíková Advokátka
Veronika Mikolášková
Petr Maček
Barbora Dvořáková České Dráhy
Zuzana Paseková
Robin Štancl
Ilike Kumsová
Karel Fric
Barbora Hrubá
Otto Babczynski
Olivie Slavíková
Pavel Neubauer
Štefan Sobotka
Petr Tomášek
Hana Hledíková
Martin Fafejta FF UP Olomouc
Jakub Hönig
Dárius Černý
Sára Železná
František Eret
Dieu Linh Nguyen
Jan Popovič
Kateřina Šlapáková
Veronika Kazimourová
Kristýna Tauerová
Barbora Hrzánová
Jitka Burger
Veronika M. Štěrbová
Veronika Borecká
Jana Kubů
Lenka Součková
Oldřich Hanibal
Pavel Krpata
Jaroslava Chaloupková ACORUS, z.ú.
Jarmila Taggart
Vlastimil Zelenka
Johana Šumberová
Tomáš Kachel
Michal Jon
Anna Makaloušová
Agáta Červenková
Richard Halama
Michal Kovařík
Martin Šipkovský
Pascale Provazník
Josef Jindrák Polí5
Jan Žemlička
Jaroslava Fabiánková
Marek Janás sociální pracovník
Veronika Mrázková
Čestmír Urbánek
Jan Nikl
Zuzana Hamernikova
Dominika Fojtíková
Natálie Šilhavá
David Los
Andrej Bružeňák
Klára Kořenková
Ela Kuchaříková
Pavel Beneš
Jiří Hlučil
Magda Bednaříková
Lukáš Horák
Lukáš Horák
Marie Benedová
Ondřej Križanovič
Alexandra Petáková
Dalimil Novák
Eliška Konrádová
Petr Šťastný
Alena Andršová
Tereza Planetová
Antonín Melich
Lucie Luňáčková
Ondřej Březina Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové
Jonáš Havránek
Zuzana Žilková
Hana Burianová
Lenka Beranová
Jan Nosek
Lucie Muzikářová Muzikářová
Markéta Malčeková
Jakub Javorský
Michal Vokurka
Marek Stiborek
Lucie Klimentová
Tade Matas
Helena Fišerová
Matěj Dlab FF UK
Markéta Svitáková
Jan Heller
Barbora Kocabova
Jan Heller
Irena Tausingerova
Patrik Petružálek
Peter Paulík
Dagmar Frančíková
Hana Řebíčková
Nikola Klaudová
Tobiáš Kuneš
Hana Losenická
Lenka Jankulíková
Eliška Huk Kloučková
Adrian Kudrnac
Luka Kučerů
Stanislav Smrž
Jiří Smlsal
Elizabet Kovačeva
Petra Vojtová
vaclav Kralik Kralik
Tomáš Procházka Procházka
Pavlína Nováková
Helena Zemančíková
Lucie Červenková
Jana Novotná
Vendula Pakosta
Jana Baudyšová
Jakub Müller
Stanislav Nečesal
Zuzana Moravcová
Marie Sporerová
Olga Maděrová
Lukáš Klein
Hana Mlynářová
Ilona Nesvadbová Nesvadbová
Tereza Bížová
Zuzana Navrátilová ENIL, Žít po svém
Barbora Tylová
Simona Zvelebilová
Jiří Adamík JADELIX Consulting, s.r.o.
Petra Stejskalová
Lenka Čepelíková
Pavla Plutová
Veronika Bartošová
Kateřina Šutová Šutová
Dagmar Mazalová
Táňa Tycová Podané ruce
Petra Fialova
Pavla Brus Ortová
Vendula Fašková
Jan Houška
Kristýna Zabystrzanová
Kristýna Zabystrzanová
Irena Beerová
Markéta Šilerová Šilerová
Lenka Necidová Necidová
Zuzana Wichová
Barbora Stejskalová
Kryštof Navrátil
Daniel Kasa
Kateřina Janásková
Tomáš Ježek kezva.tj@gmail.com
Pepe Valík
Veronika Rohnová
Jan Bubanec Fakulta humanitních studií Univerzity Karlova
Anita Drahošová
Sarka Hola
Lucie Pawliková Pawliková
Eliška Vavrečková
Iva Janůlková
Klára Strnadelová
Abbas Lidmila
Lucy Mason
Sára Malá Malá
Jolana Novotná
Vratislava Musilova Musilova
Eliška Koščová
Dagmar Ašková
Karin Križková
Soňa holá
Aneta Pierzynová
Barbora Staňková
Patočková Rut
Patočková Rut
Andrea Faltusová
Petra Havrdová
Petr Panský
Monika Kluzová
Andrea Beňaková
Dita Koudelková
Lenka Doležalová Doležalová
Markěéga Kalibová Naděje pro děti úplňku, z.s.
Kateřina Pešková
Emma Nepožitková
Anna Endrizalova
Alex Špičáků
Šimon Mikláš
Helena Sekáčová
Lenka Ježíková
Radek Kněžínek
Nikola Aleksa Rose
Ilona Libalova
Alena Lorencova
Michelle Illan
Alice Jehličková Alice Jehličková
Tomas Ruml
Tierra Xaver
Jiří Dobeš
Eva Čápová
Milan Krám
Petr Prágl
Dagmar Pechackova
Václav Walach In IUSTITIA
Nikola Kochaníčková
Rachel Duchková
Michaela Peřinová
Ludmila Koukalová
Aneta Němčanská
Matěj Volf
Ladislav Erik Šimek
Jakub Slavík
Martin Herman Frys
Martina Fafílková Soukromá osoba
Lucie Vitkova Vitkova
Jakub Třešňák FF UK
Vivian Rožníkových
Zuzana Fersterová
Jana Mensová
Nela Kučerňáková
Kateřina Hanáková
Amálie Andělová
Petra Sedláková
Jan Voříšek
Karolína Kalinová
Joanna Jazienicka
Helena Klimusová
Alex Řezáčů
Šárka Grünwaldová
Orion Grünwald
Sofie Bojková
Jakub Horák
Anna Vágnerová Vágnerová
Martina Vančáková
Jan Svoboda
Milada Vyhnálková
Barbora l Svatkovaq Svatkova
Štěpán Ripka
Adriana Hrabalová
Garrett Dibon-Smith
Markéta Sedláčková
Veronika Ježková
Jiří Sedlák
Janna Slanina
Karel Šubrt Šubrt
Barbora Kulakovská
Olina Šindelářová Šindelářová
Nelly Jančová
Tomáš Bičan
Valerie Hájků
Zdeněk Malík
Dagmar Fialová
Jan Hrad
Severine Loinard Manifesto
Kateřina Šteflová Šteflová
Hana Sixtová
Jana Jaroušková
Miluše Šubrtová Inv. důchodce ZTP
Iva Koudelová
Helena Ociepkova
Štěpán Sedlák
Kateřina Habáňová
Kateřina Dietiová
Marie Bartošková
Eliška Vopálenská
Anna Ryndová
Martin Paytok paytok@gmail.com
Martina Hošková
Vendula Honzlová
Marie Duchoslavová
Marcela Rozsívalová
Kristýna Kučerová
Kai Fajfrů Pilsen Pride
Niki Rada
Filip Kružel
Markéta Kouřilová Vojáčková In IUSTITIA, o.p.s.
Alžběta Marie Bartíková
Peter Rado
Petra Hlaváčková
Dominika Fonferová
Anna Stehnová
Milena Machovcová
Ondřej Leba
Kateřina Zenklová
Josef Pačes
Hana Hauerová Soukromá osoba
Han Bartoňová
Eva Kořínková
Kateřina Kobesová
Pavel Rudolf
Eliška Myslivečková
Sylva Šuláková
Tereza Tarabášová
Lukáš Buchar
Kateřina Veselá
Lucie Přibyl
Aleš Jirásek
Niki Zavaďák
Hana Zobačová NAUTIS
Ondrej Urbanec
Alexie Kořínků
Jakub Roub
Eva Bílková
Jakub Matei
Mirka Horáková
Hana Farkasova Hana Farkasova
Parnaiová Parnaiová
Lýdia Rosová
Adéla Červenková
Ilona Kleníková
Antonín Šámal
Jaromír Valeš
Magdaléna Středová FFF ČR
Stanislav Trejbal
Jakub Zimmermann
Sandra Weissová
Valentina Janouskova
Jaroslav Burda
Zuzana Bodri
Barbora Vránová
Jacob Janek
Tereza Cajthamlová
Michaela Láníková
Kryštof Eckhardt
Pixie Black
Ivana Lelkesova Lelkesova
Tomáš Beránek
Jeroným Janíček
Bianka Trejbalová
Miloslava Navarro da Silva
Petr Ptáček
Adriána Spodniaková
Jakub Trembecky
Dominik Hrdlička
Matúš Bobek
Dominik Hrdlička
Pavel Sýkora
Jitka Voglová Voglová Sbor ČCE v Uherském Hradišti
Libor Sup
Jana Vomelová
test test
Martin Koubovský
Petra Křížová
Jan Flídr
Michael Gardner
Ondřej Plátek Karlova Univerzita, Praha
Tomáš Reichl
Jiří Koudela
Tomáš Glac
Alexandra Matušková
Adam Zrcek
Tomáš Opat Evropský parlament
Teresa Hošek
Natanael Polakovic
Pavlína Šváchová
Václav Jiříček
Alena Voříšková
Klára Brodská
Kryštof Kollmann
Věra Thompsonová
Petra Bukačová Bukačová
Vojtěch Novotný Masarykova univerzita
Anna Dobešová
Ivan Liška
Amálie Martinková
Michal Knor
Petra Kamelandrová
Kristýna Bednářová
Ivana Kelinová
Diana Csontosová
Chris Attelů
Kateřina Minářová
Jitka Ferstová
Svatava Dofková
Andrea Kudrnová
Martin Štěpánek
Dušan Pokorný Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Jana Benešová
Johana Cibuľa
Catherine Schickerova
Veronika Šponiarová
Dominika Vondráčková Věřímti.cz
Kateřina Smolová
Kristýna Svobodová
Daniel Beneš
Žofie Volfová
Daria Dočekalová
Dean Brázdil
Naděžda Vlčková
Světlana Rayová
Kateřina Šuplerová
Simona Dřízhalová
Jan Hanáček
Roman Dřízhal
Eliška Váchová
Klára Krolopová
Jan Appeltauer
Monika Konopiská Národní ústav pro autismus, z. ú.
Sabina Žáčková
Adéla Kloudová Kloudová
Marie Vrbová Národní ústav pro austismus, z.ů.
Tereza Kopecká
Martina Kašpárková
Helena Grundmanová
Marie Chytilová
Jan Kotik
Michal Bláha
Lada Šmolková
Renata Fialová
Dana Glettová
Jan Zpěvák
Renata Nedomová
Tomáš Řezníček
Petra Slaná SPC a DVPP při NAUTIS
Jaroslav Libra
Jirina Dolanska
Vlada Dudák
Kateřina Oborská Kateřina Oborska
Kateřina Jelínková
Šárka Šustrová
Veronika Bílá
Denisa Sladkova
Anna Kuncová
Miroslav Holý
Alena Dudová
Josef Křepela
Štěpán Valter
Petra Vomelova
Matěj Hošek
Alice Stolaříková
Tereza Najbrtová
Petr Topka
Pavla Hradecká NAUTIS, z.ú.
Milena Živora
Eunika Debská
Radek Zeman České vysoké učení technické v Praze
Dana Benešová
Anna Davidová
Martin Paidar
Petra Vaněčková
Tomáš Tureček Tureček
Jindřich Jirotka
Alena Jarkovská
Daniel Korábek
Lenka Vašáková
Tereza Portešová
Linda Harwot
Daniel Vejpuský
Iva Bydžovská
Michaela Malinová Nautis, z.ú.
Jan Chlaň
Tomáš Parma
Jan Heinrich
Kateřina Bínová
Dominika Hejzlarová Národní ústav pro autismus, z.ú.
Michaela Dobiášová
Michaela Janečková
Lucie Hajnerová
Petr Klíma
Miroslav Strádal Bangco s.r.o.
Jana Valterová
Petra Schraft
Alexandra Štěpáníková
Miluše Rysová
Marie Kodetová
Josef Švejnoha
Miroslava Horáková
Olga Horáčková
Andrea Pernicová
Karolína Kašparová
Maria Matejka
Dominika Vaňková
Tereza Skotnicová
Monika Junová NAUTIS
Silvie Opletalová
Kseniia Orlova
Kseniia Orlova
Alexandr Šnajdar
Eliška Bellová
Martin Sochor
Milan Vrána
Jaroslav Bráza
Adéla Kundrátová
Libuše Šablaturová
Zbyněk Hladík
Martin Sochor
Haru Špindler Queer & Trans Youth CZ
Václav Urbanec
Nikol Otáhalů
Klára Němcová Národní ústav pro autismus
Miluše Šubrtová
Alex Frolichů
Věra Sadílková
Marie Libichová
Josef Fiala
Tomáš Dvořák
Marcela Hazuková Věřím ti
Marie Nečasová
Lukáš Arnošt Arnošt
Martin Spáčil
Lucie Melingerová
Renáta Stadlichová
Jana Mulačová
Karolína Štípská Centrum duševní rehabilitace Beroun
Stanislav Toman
Alan Ryvola
Lenka Zajíčková
Anna Vejvodová
Barbora Janoušková
Otomar Jelinek
Jakub Stupka
Jaroslav Jelínek
Petr Klásek
Vojtěch Novotný
Marta Šimonová
Veronika Voitová
Veronika Krakešová
Monika Marková
Hana Maršíková
Jakub Pavelka
Ren Elliott
Andrea Poláková
Jakub Nárožný
kaka kaka kaka
Alena Bezecná
Michaela Dvorakova Michaela Dvořáková
Kateřina Matesová
Tereza Otavová Věřím ti, z.s.
Petr Franta
Hana Kočová
Sandy Šestáků
Karel Suda
Lukáš Hynšt
Markéta Kratochvílová
Vladimír Renč
Martin Vařejčko
Zuzana Petráchová
Liam Bibikov Česká pirátská strana
Vasek Broz
Maty Rottů
Nikol Malošíková Malošíková
Pavlína Čuprová
Jana Šizlingová Šimáčková SNN v ČR, z.s., PC Domažlice, p.s.
Vladimír Vaca
Aleš Bernášek
Michaela Jirsová ŽIVOT íé
Margareta Ilkova Clearstream Services Prague Branch
Richard Baček
Rufat Mammadov
Barbora Sujová
Tomáš Čermák
Luke Bodenschatz
Jitka Flousková
Petr Kalla Česká společnost AIDS pomoc, z.s.
Finn Krist
Lukáš Ondřej
Claire Klingenberg
Laura Havlík Productboard Czechia s.r.o.
Markéta Drdová
Magdalena Šubrt Thorová Národní ústav pro autismus, z.ú.
Kamila Benešová Hodková Národní ústav pro autismus, z.ú.
Filip Matouě
Marek Demeter Národní ústav pro autismus,z.ú.
Miroslav Nigrin
Libuše Andertová Andertová
Eva Petříková Národní ústav pro autismus, z.ú.
Jiří Petrnoušek
Petra Tuzarová
Jiřina Trnková Národní ústav pro autismus, z.ú.
Dita Vojířová
Renáta Blechová Blechová
Eliška Thompsonová
Sophia Thompsonova
Lukáš Vaculík
Jana Moravcová
Czeslaw Walek Czeslaw Walek
Dana Říhová
Eliška Ella Chlumecká Chlumecká
Radovan Kunc
Natálie Tomsová
Ema Prudilová
Veronika Moravčíková
Áron Kolc
Olga Petřivá
Natálie Vyhnánková
Václav Klimeš
alžběta dordová
Zuzana Míšková
Lukáš Příbramský
Věra Wildnerová
Jan Pekárek
Tereza Weczerková
Petr Nikl
Lubomír Tesař
David Nemec Nemec
luboš trnka
Václav Mlčúch
David Nemec Nemec
Milan Horák
Hana Koledová
Hana Núr Doubová Věřím ti
Sona Gregová
Kateřina Šrámková
Richard Orálek
Petr Volek
PETRA BUCHELOVÁ
Maxmilián Rypl
Jakub Bílek
Alexandre Křižák
Tereza Vlková Student
Vlastimil Šimoniček
Daniela Vokáčová
Lenka Hampl
Tomáš Polovinčák test
Klára Hampl
Veronika Rátonyi
Karolína Nyklesová
Lucie Arendacká Ostravský PRAJD
Jan Marek
Peter Pallay Pallay
Adam Horák
Dana Koubová
Michal Švarc
Gianna Rivolova
Daniela Hruskova
Monika Žižková
Michal Naskos
Andrea Weinbergerova Pride Business Forum
Tomáš Lellek
Monika Jordánová
Leona Filipová
Martin Weber ABAB DJs
Jaromír Volko Jaromír Volko
Jaromír Volko Jaromír Volko
Alžběta Lacková
Matěj Sandr
Eva Pavlišová
Kristýna Studenková
Marta Nenutilová
Jana Holešovská
Barbora Veselá Veselá
Lenka Vávrová
Ondřej Novák
Václava Naskosová
Tomáš Drábek Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Dita Batkova
Eva Sálová
Zora Hesová FF UK
Michal Hlavatý
Monika Kuncová
Jakub Lomoz
Alice Le Gearová
Lenka Martínková Španihelová
Emanuel Zorník
Petra Lupták Burzová TADY A TEĎ, o. p. s.
Jan Pavelka
Tomáš Kafka
Hana Wessnitzerová
Klára Vaverová
Jiří Chomát
Petr Štědrý
Vladimir Starec
Hana Jaurys Masarykova univerzita
Dominik Ryba
Jakub Liška
Martin Volf
Petra Ševečková
Filip Skála
Atrin Matuštík
Anna Machoňová
Romana Kurfürstová
Tomáš Hucl
Martina Grešlová Grešlová
Kateřina Hušková rodičovská dovolená
Sylva Ficová
Miroslav Bureš
Jaromír Cápík
Hana Pernicová
David Schneider
Richard Kulhánek
Anna Charvátová
Jakub Šuba Šuba
Patrik Domín
Lucie Brychtová
Filip Fremund
Petra Dvořáková Deník Referendum
Elie Nejdlů
Tereza R. Štěpková Štěpková Schola Fidentiae - Škola s(ebe)vědomí, z.s.
Nicole Svrčinová
Janna Slanina
Jan Charvát UK
Pavel Král GALIBI
Daniel Severa
Lukáš Šulc
Adam Pulec advokát
Jiří Čech
Vojtěch Malý Q Prostor Zlín z.s.
Jan Váňa Ústav pro českou literaturu, Akademie věd
Tyler Řasa
Michal Jašek
Lucia Čemová Soukromá prax
Vojtěch Malina
Ondřej Kožušník Bears of Ostrava
Veronika Příborská
Marek Blažíček
Pavol Smolárik
Andrea Fellnerová
David Lincer
Nikol Rusevová
Miroslav Šubrt psycholog a psychoterapeut v soukromé praxi
Michal Pitoňák Queer Geography
Lukáš Pitoňák Ing. arch. Lukáš Pitoňák
Andrea Walterová
Lucie Crespo Stupkova
Alexandra Doleželová
Eva Stupková
Jakub Filipský
Ludvík Uhrovič
Lenka Pacourková
Jana Švecová
Magdalena Křečková
Benjamin Petruzelka Petruzelka Univerzita Karlova
Jakub Matějka
Doris Borovcová Český statistický úřad
Petra Hermanová
Martina Taušková
Stanislava Taušková OSVČ
Barbora Medová Medová
Hana Erskine
Manuela Haug proFem
Vít Holásek
Jan Rück
Václav Taušek
Vojtěch Mrázek Sociální demokracie
Zuzana Jiráček Fillingerová Jiráček Fillingerová
Jandura Eva
Pavel Svoboda
Petr Lang
Jakub Zahora
Tomáš Hlaváček dokumentarista
Markéta Káňová
David Rypel University College London
Tomáš Hirt Západočeská univerzita v Plzni
Peter Mesároš
Martin Mezenský
Petra Ezzeddine Univerzita Karlova
Martina Novopacká Univerzita Karlova
Maria Brožová
Pavel Baloun Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
František Kalenda
Vendula Divišová
Alica Brendzová
Jan Blažek
Hana Fialová Goodkin, s.r.o.
Helena Huclova
Tomáš Chrastný
Slavomír Maňásek Volt Česko
Matouš Ehrlich Erban OSVČ
Helena Nagyova
Oskar Broz
Svatava Veverková Právo21
Marek Janko
Veronika Aplová
Radovan Zapletal
Alena Petruzelkova
Tereza Bížová
Jitka Pročková
Evelína Kolářová
Iveta Svitáková
Jiří Matoušek
Karel Čermák
Marek Novák
Laura Henderson Queer & Trans Youth
Klára Kalibová In IUSTITIA
Eliška Černá
Tilen Vajt
Marek Hruška
Lucia Krajňáková T-Mobile
Jitka Čechová Maturus, o. p. s.
Jitka Čechová Maturus, o. p. s.
Štěpánka Našincová
Štěpánka Našincová
Adela Horejsi Advokatka
Petr Kupka Západočeská univerzita, Ostravská univerzita
Petr Šťastný Advokátní kancelář Seddons
Petra Masopust Šachová Institut pro restorativní justici
Dušan Vaněk In IUSTITIA, o.p.s.
Barbora Etlíková
Adam Šmída
Petra Naskosová Advokátka
Marie Hledíková
Matěj Kračmer
Tereza Macečková
Jakub Morgan
David Věžník Bears of Ostrava
Anna Brozova
Nikoleta Fellnerová In IUSTITIA, o.p.s.
Petr Vykopal
Michal Urban
Oldrich Linda
Veronika Raubicová Raubicová
Markéta Hodanová
Hana Grygarova
Eva Horáková
Tadeáš Stehlík
Andreja Mesarič
Janusz Niedoba
Petr Migač
Zuzana Stuchlíková
Kateřina Devátá
Veronika Příborská
Jan Kratochvíl l
Tereza Vajtová
Hana Vašíčková
Jakub Starý DIVERSITY MEDIA, s.r.o.
Karel Lach
Maxine Vajt
Natálie Dočekalová
Barbora Haldová
Marek Jindra Advokátní koncipient
Julie Čtveráková
hana kubíková
Eva Kubíčková CARITAS - VOŠ sociální Olomouc
Petr Maček
Kateřina Szczepaniková
Sáričková Sáričková Sáričková
Daniela Syrovátková
Jan Jelínek NESEHNUTÍ
Marie Zemanová
Rebeka Veselá
Ondřej Valů T-Mobile Česká Republika a.s.
Barbora Nechanická
Adéla Nejedlá Nadace OSF
Kristyna Tulis
Anna Kulovaná
Anežka Abrtová
Zuzana Kynčlová
David Hamřík
David Šponer
Michaela Puchýřová
Andy Pauser
Sławomir Skorupka
Marie Levínská
Marcela Nolčová
Karolina Karolina
Kristýna Toupalová
Dana Veselá
Kateřina Pellantová
Kamil Kloz
Jakub Niebauer
Barbora Davidová
Alice Náplavová
Jakub Machačka
Sylvester Makov student
Jiří Prokeš
Jaroslav Reichl Lorman ŽIVOT 90
Pavlína Mádlová
Josef Štětina
Tomáš Martínek Martínek
Marie Barvínková
Jana Šafrová
Vojtecz Mirga
Katka Šimková
Veronika Kanát Centrum Locika
Libor Vavřík
Jakub Liška
Jan Štěpánek
Marek Modlík
Adam Šimek Šimek Terapeut Adam Šimek
Anna Šimková Šimková
Eliška Blahovcová student
Adam Rittich
Eliška Jurková
Jiří Böhm
Kateřina Bébarová
Erika Kubálková
Kryštof Šimek
Antonín Kobliška
Michal Kráčmer
Kevin Kapura
Jiří Mazanec Mazanec
Elisabeth Matysová
Matyáš Cimmer
Veronika Šaumanová
Martin Lehovec
Veronika Apolenová Expat Centre Prague
Veronika Hřibová
Matin Javor
Maria Pavlovec
Adam Rektor Polánek
Aišvarja Eassey
Eva Káchová
Stanislav Vaněk
František Blažek
Filip Skrott Mastercard
Pavel Jarab Jarab
Adam Švehla
vladimír dörrich
Jan Mrázek
Milan Šimon
Jakub Rys Student
Jan Burda
Vojtěch Kriechenbauer
Michal Kolman
Jiří Strazzabosco
Lucie Pokorná
Věra Hamplová
Veronika Barešová In IUSTITIA o.p.s.
Jan Štěch
Martin Zouhar
PETR FUČÍK
Michal Partyka
Aleš Rumpel Prague Pride
Kristýna Štetiarová
David Maršálek
Jiří Markvart
Zuzana Poláchová
Eva Klusáčková
Anna Vildová
Ondřej Vajďák
Jakub Rytíř
Andrea Grunová
Julie Šenková
Nikol Otáhalů
Martin Veselý
Ján Tralich
Simona Hendrychová
Martin Novotný ČVUT v Praze
Matěj Sobotka
Petr Neugebauer
Sebastián Raphael Wolf
Václav Kratochvil Šijemáma
Valentýna Provazník
Justyna Janowska
Barbora Sujová
Eliška Zengerová
David Fizik
Daniel Mucska
Charlie Kučera
Gabriela Přecechtělová Soukromá osoba
Tereza Kohoutová Postižení, LGBT komunita
Mladen Grebo
Anežka Benešová In IUSTITIA, o.p.s.
Kateřina Baňacká In IUSTITIA, o.p.s.
Nora Behová In IUSTITIA, o.p.s.
Ladislav Zeithaml ŠijeMama
František Beneš

Kontaktujte nás

Kampaň vznikla díky

Nadace OSF

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kampaň dále podpořili

  • T-Mobile
  • Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  • ArtAgent