Opravme spolu chybu v zákoně

Napadení lidí s postižením a LGBTQ+ lidí neuznává trestní zákoník jako předsudečné násilí.

Pomozte nám to změnit.

Proč je tu tato kampaň

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. Přesto se tak často děje a takový druh útoků se nazývá předsudečné násilí. Ne všem skupinám, které jsou jím ohroženy, ale poskytuje trestní právo stejnou ochranu a ne ve všech případech jsou pachatelé za předsudečný útok stejně potrestáni. Člověka napadeného například pro svou příslušnost k politické straně tak trestní právo chrání víc, než člověka napadeného třeba kvůli zdravotnímu postižení. Snažíme se opravit chybu v zákoně.

více o kampani

I takhle vypadá předsudečné násilí

Přehrajte si výpovědi obětí a další videa, která vám více přiblíží problematiku předsudečného násilí.

Vývoj legislativních změn

1939

1923

První ochrana před předsudečným násilím na území Československa se objevuje v zákoně na ochranu republiky v podobě zákazu podněcování k nenávisti vůči skupině osob či jednotlivci z důvodu jejich národnosti, jazyka, rasy nebo náboženství nebo proto, že jsou bez vyznání.

1962

1962

Nový trestní zákon zavádí první kvalifikovanou skutkovou podstatu zvyšující trestní sazbu u trestného činu úmyslného ublížení na zdraví v případě, že je spáchán z důvodu národnosti, rasy, vyznání nebo skutečnosti, že napadený je bez vyznání či pro to, že je stoupencem socialistického společenského a státního zřízení

1995

1995

O předsudečnou pohnutku je novelizován trestný čin vraždy. Zákonodárci tak reagují na rasové násilí z kraje devadesátých let dvacátého století.

2001

2001

Zákon o přestupcích zavádí přestupek proti občanskému soužití z předsudečných pohnutek, kromě jiného mezi tyto pohnutky zahrnuje pohlaví, sexuální orientaci a zdravotní stav

2013

2013

Zákon o obětech trestných činů zařazuje oběti předsudečného násilí mezi zvlášť zranitelné oběti, a to včetně lidí zranitelných z důvodu jejich sexuální orientace, zdravotního stavu a věku.

2022

2022

Organizace pracující s LGBTQ+ lidmi a lidmi se zdravotním postižením vyzývají vládu, aby přijala odpovídající změnu trestního zákoníku.

2023

2023

Rada vlády pro lidská práva vyzývá vládu a ministra spravedlnosti, aby zahájil legislativní práce na novelizaci trestního zákoníku.

2023

Budoucnost můžete ovlivnit i Vy

Podepsáním výzvy můžete přispět, aby se v dalších letech chyba v zákoně napravila.

Kontaktujte nás

Kampaň vznikla díky

Nadace OSF

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kampaň dále podpořili

  • T-Mobile
  • Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  • ArtAgent