Důvěra občanů ČR ve snahu státu bojovat s předsudky vůči LGBTIQ klesá. Za 4 roky se snížila o 15 %

V České republice se snižuje důvěra, že stát efektivně bojuje s předsudky a intolerancí vůči LGBTIQ lidem. Podle nejnovější zprávy FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) mezi roky 2019 a 2023 klesla z 32 % na 17 %, tedy o 15 procentních bodů, čímž se Česko dostalo pod evropský průměr.

Ve zprávě s názvem „LGBTIQ at a crossroads: progress and chalenges“ FRA dále uvádí, že Česká republika sdílí se Severní Makedonií první místo v četnosti obtěžování nebo násilí kvůli příslušnosti k LGBTIQ. Zkušenost s podobným jednáním mělo v případě obou zemí 63 % respondentů
a respondentek. Naopak jednu z posledních příček obsazuje ČR v oblasti toho, kolik procent z těch, kteří předsudečný útok zažili, jej nahlásí.

„Stát selhává. LGBTIQ lidé mu nevěří v tom, že jejich bezpečí je pro politiky a političky důležitým tématem. Krok, který by jejich důvěru mohl navrátit, se přitom nabízí – novelizace trestního zákoníku,“ uvádí ředitelka organizace In IUSTITIA Klára Kalibová. Trestní zákoník totiž před předsudečným násilím dostatečně chrání jen některé skupiny obyvatel. Lidé napadeni například pro jejich zdravotní postižení nebo právě lidé napadeni pro sexuální orientaci či pohlavní identitu mezi ně nepatří. „Není možné, aby zákon chránil některé ohrožené skupiny méně než jiné. Spravedlnost by měla pro všechny přístupná stejně,“ dodává Kalibová.

Na nutnost rozšíření trestněprávní ochrany před předsudečnými útoky In IUSTITIA poukázala kampaní Chyba v zákoně. Přijetí požadované změny zákona navíc podpořila Rada vlády pro lidská práva i Podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí.

Počet předsudečných útoků na LGBTIQ lidi v Česku v posledních letech významně vzrostl. „Z našeho systematického monitoringu předsudečných napadení vyplývá, že počet útoku na LGBIQ lidi v Česku v posledních letech vzrůstá. Zatímco v roce 2019… . Není možné, aby zákon taková alarmující čísla nadále přehlížel,“ popisuje analytik In IUSTITIA Václav Walach.

Kontaktujte nás

Kampaň vznikla díky

Nadace OSF

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kampaň dále podpořili

  • T-Mobile
  • Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  • ArtAgent