Konference společně proti nenávisti: Zaostřeno na oběti předsudečného násilí

Ve čtvrtek 16. února pořádala In IUSTITIA spolu s organizacemi Prague Pride, NÚDZ a Queer Geography, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové konferenci Společně proti nenávisti: Zaostřeno na oběti předsudečného násilí.

Hlavním cílem konference bylo poukázat na nutnost právní změny směrem ke zlepšení ochrany skupin ohrožených předsudečným násilím. Trestní zákoník totiž v současné době neposkytuje ochranu lidem napadeným z důvodu své sexuální orientace, rodové identity nebo zdravotního postižení, a to přesto, že v tomto ohledu jde o jedny z nejohroženějších skupin.

O možnostech změny právní úpravy a souvisejících tématech na konferenci diskutovali členové politické reprezentace, nejrůznější odborníci a zástupci organizací, které se skupinami ohroženými předsudečným násilím pracují. Ideu právní změny podpořili ministr vnitra Vít Rakušan, představitelné Ministerstva spravedlnosti, vrchní státní zástupce Igor Stříž a zástupci dalších významných institucí.

Kontaktujte nás

Kampaň vznikla díky

Nadace OSF

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kampaň dále podpořili

  • T-Mobile
  • Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  • ArtAgent