Rada vlády vyzvala Ministerstvo spravedlnosti ČR ke zlepšení postavení obětí předsudečného násilí

Konkrétně usnesení apeluje na nutnost předložit novelu trestního zákoníku, díky které před předsudečným násilím budou chráněni i lidé napadení pro svůj věk, pohlaví, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo genderovou identitu – tedy takovou právní změnu, na níž In IUSTITIA dlouhodobě upozorňuje. Na podzim ji požadovala v rámci výzvy Společně proti nenávisti, v prosinci ji zařadila jako jeden z hlavních požadavků do Memoranda o ochraně lidí s postižením před násilím a v únoru 2023 kvůli ní pořádala konferenci Společně proti nenávisti.

Při schvalování usnesení se hlasování zdrželo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro ochranu osobních údajů a členka Kamila Bendová. Všichni ostatní byli pro.

Kontaktujte nás

Kampaň vznikla díky

Nadace OSF

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kampaň dále podpořili

  • T-Mobile
  • Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  • ArtAgent