Zveme vás na konferenci zaměřenou na předsudečné násilí a diskriminaci lidí s postižením

Konferenci "Postiženi násilím: předsudečné násilí a diskriminace lidí se zdravotním postižneím" pořádá organizace In IUSTITIA pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové. V rámci programu budou představeny výsledky kvalitativního výzkumu zkušeností lidí s postižením s násilím a předsudečným násilím, budou diskutovány formy diksriminace, kterým tito lidé čelí, a také nedostatky právní úpravy v této oblasti.

Konference se uskuteční ve středu 22. listopadu 2023 od 9:30 do 16:00 v Lichtenštejnském paláci (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Účast je bezplatná. Své místo si můžete rezervovat v tomto registračním formuláři.

 

PROGRAM KONFERENCE

9.30: Registrace

10.00 - 11.30: Blok 1 - Chyba v zákoně

Představení výsledků výzkumu zkušeností lidí s postižením s násilím a předsudečným násilím a informace o nedostatku právní úpravy v oblasti ochrany skupin ohrožených předsudečným násilím a návrhů možného řešení.

Vystupující: Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, Mgr. Klára Kalibová, PhD, Mgr. Václav Walach, PhD, doc. JUDr. Filip Ščerba, PhD.

11.45 - 13.15: Blok 2 - Ableismus: blahosklonný, obdivný, závistivý

Příspěvky a diskuze na téma nejčastějších forem ableismu, které brání lidem s postižením v plné účasti na společenských aktivitách a v aktivních řešení diskriminace a předsudečného násilí.

Vystupující: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D., RNDr. Pavel Doboš, Ph.D., Mgr. Nicole Fryčová, Mgr. Erik Čipera, Bc. Hana Sixtová

13.15 - 14.15: Obědová pauza

14.15 - 15.45: Blok 3 - Ableismus: nepřátelský, dehumanizující, strastiplný

Příspěvky a diskuze na téma nejčastějších forem ableismu, které brání lidem s postižením v plné účasti na společenských aktivitách a v aktivním řešení diskriminace a předsudečného násilí, jakož i některých možných řešení.

Vystupující: Camille Latimier, Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D., Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová

15.45: Závěrečné slovo

Kontaktujte nás

Kampaň vznikla díky

Nadace OSF

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kampaň dále podpořili

  • T-Mobile
  • Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  • ArtAgent