Tisková konference k výsledkům kvalitativního výzkumu zkušeností lidí s postižením s násilím

Tisková konference se uskuteční před zahájením konference Postižení násilím: Předsudečné násilí a diskriminace lidí se zdravotním postižením, pořádané organizací In IUSTITIA pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové.
 
Konference se uskuteční 22. listopadu v prostorách Lichtenštejnského paláce (U Sovových mlýnů, 506/4, 118 00 Malá Strana). Tisková konference začne v 9:00, po ní bude následovat program, který přikládám do přílohy.
 
Na tiskové konferenci vystoupí vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, dále náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák, ředitelka In IUSTITIA Klára Kalibová, analytik In IUSTITIA Václav Walach a ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková. Budou představeny výsledky kvalitativního výzkumu zkušeností lidí s postižením s násilím a předsudečným násilím. V kontextu středovýchodní Evropy se jedná o vůbec první výzkum, který dal lidem s postižením prostor pro to, aby své zkušenosti v této oblasti hlouběji popsali. Výzkum navazuje na kvantitativní výzkum na stejné téma z roku 2022, jehož výsledky prokázaly, že přes 70 % lidí s postižením má zkušenost s násilím, přes 50 % s předsudečným násilím. Dále budou na tiskové konferenci představeny možnosti změny právní úpravy, která by vedla ke zlepšení ochrany lidí s postižením a dalších ohrožených skupin před násilím.
 
Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 20. listopadu na mail anezka.benesova@in-ius.cz nebo vyplněním tohoto formuláře.
 

Kontaktujte nás

Kampaň vznikla díky

Nadace OSF

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kampaň dále podpořili

  • T-Mobile
  • Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  • ArtAgent