Zkušenosti lidí s postižením s předsudečným násilím a diskriminací jsou rozsáhlé, ukázal výzkum.

In IUSTITIA 22. listopadu pořádala pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové konferenci "Postiženi násilím: Předsudečné násilí a diskriminace lidí s postižením". Na konferenci představila výsledky kvalitativního výzkumu, který lidem s postižením v českém prostředí vůbec poprvé poskytl prostor se k tomuto problému hlouběji vyjádřit. Výzkum potvrdil, že jejich zkušenosti s ableismem a disablismem, jak se každodenní diskriminace i úmyslná napadání lidí s postižením souhrnně nazývají, jsou rozsáhlé.
 
Kromě ableismu, disablismu a možností zlepšení celospolečenského přístupu k lidem s postižením se na konferenci diskutovalo také o formách a rozsahu státní podpory a o nutnosti změny trestního zákoníku, který lidi s postižením před předsudečným násilím nechrání. Zkušenost s takovým násilím jich přitom podle výzkumů In IUSTITIA má přes 58 %.
 
Shrnutí hlavních poznatků obou výzkumů najdete v sekci Ke stažení.

Kontaktujte nás

Kampaň vznikla díky

Nadace OSF

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kampaň dále podpořili

  • T-Mobile
  • Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
  • ArtAgent